ENTRIES 2017

Hieronder verskyn die onderskeie 2017 inskrywingsvorms in Word formaat, wat op die skerm voltooi en dan gestoor kan word. Die voltooide inskrywings kan per e-pos aan ons gestuur word by info@michelangeloawards.com . Indien meer as een produk (wyn, brandewyn, likeur of ander spirits) deur dieselfde produsent ingeskryf word, is dit slegs nodig om Afdeling B (adres en kontakbesonderhede) een maal in te vul. Daarna moet Afdeling A vir elke inskrywing voltooi word. Vir enige verdere navrae kontak ons gedurende kantoorure by 021 856 0059.

Below are the various 2017 Entry Forms in Word format, which can be completed on-screen and saved for your own record purposes. Once completed please mail your entries to info@michelangeloawards.com .If you are entering more than one product (wine, brandy, liqueur or other spirits) it is necessary to only complete Portion B (Address and contact details) once. Thereafter please complete portion A for each individual entry from the same producer. For any other information please contact us during office hours at 021 856 0059.

Microsoft Office 2007 Word Entry Form Wine 2017

Microsoft Office 2007 Word Entry Form Liqueurs 2017

Microsoft Office 2007 Word Entry Form Other Spirits 2017

Microsoft Office 2007 Word Entry Form Brandy 2017

Microsoft Office 2007 Word Entry Form Garagiste 2017

Including:

Microsoft Office 2007 Word Checklist 2017

Microsoft Office 2007 Word Regulations 2017